คุณไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากประเทศของคุณได้ United States

กาแฟชุมพร สูตรเข้มข้น ดูขนาดใหญ่กว่า

กาแฟชุมพรสีดำ สูตรเข้มข้น


8858949000085

สินค้าใหม่

    เคล็ดลับกับกาแฟโรบัสต้าชุมพร  เมล็ดกาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดี เพราะมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาสม ทำให้เมล็ดกาแฟทางภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร ของเรามีคุณภาพเยี่ยม ได้รสชาติ ที่เข้มข้นกลมกล่อมโดยกาแฟโรบัสต้าแท้จากไร่   กาแฟชุมพรสีดำ เป็นกาแฟ 3 In 1 สูตรเข้มข้น หอมกรุ่น กลิ่นกาแฟแท้

ผลิตโดย สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

19 รายการ

ประวัติกาแฟสหกรณ์    

  • กาแฟสหกรณ์กาแฟชุมพร เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกโดยสมาชิกของสหกรณ์สู่การรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรสู่สหกรณ์
  •  เป็นกาแฟที่ปลูกบนเทือกเขาตะนาวศรีระหว่าง ชุมพร-ระนอง ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ และในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ 491
  •  กาแฟเป็นพืชที่ปลูกจากการประสบภัยกับพายุไต้ฝุ่นเกย์
  • กาแฟยังเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดชุมพรอีกด้วย.

ได้รับรางวัลองค์กรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าดีเด่น ปี 2553

น้ำหนัก525 กรัม
คะแนน 
06-04-2017

ชอบมาก

กาแฟรสชาติกลมกล่อม ไว้จะซื้ออีก

    เขียนความคิดเห็นของคุณ!

    เขียนความคิดเห็น

    2 สินค้ารายการอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน