คุณไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากประเทศของคุณได้ United States

กาแฟ ชุมพร ดูขนาดใหญ่กว่า

กาแฟชุมพร สีเขียว


8858630000042

สินค้าใหม่

    เคล็ดลับกับกาแฟโรบัสต้าชุมพร  เมล็ดกาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดี เพราะมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาสม ทำให้เมล็ดกาแฟทางภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร ของเรามีคุณภาพเยี่ยม ได้รสชาติ ที่เข้มข้นกลมกล่อมโดยกาแฟโรบัสต้าแท้จากไร่   กาแฟชุมพรสีเขียว เป็นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 3 In 1 รสชาตินุ่ม หอมกรุ่น กลิ่นกาแฟแท้
ผลิตโดย สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

82 รายการ

ประวัติกาแฟสหกรณ์    

  • กาแฟสหกรณ์กาแฟชุมพร เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกโดยสมาชิกของสหกรณ์สู่การรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรสู่สหกรณ์
  •  เป็นกาแฟที่ปลูกบนเทือกเขาตะนาวศรีระหว่าง ชุมพร-ระนอง ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์ และในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ 491
  •  กาแฟเป็นพืชที่ปลูกจากการประสบภัยกับพายุไต้ฝุ่นเกย์
  • กาแฟยังเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดชุมพรอีกด้วย.

ได้รับรางวัลองค์กรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าดีเด่น ปี 2553

น้ำหนัก584 กรัม

เขียนความคิดเห็น

ไม่มีสินค้าพิเศษในขณะนี้

สินค้าที่เคยดูแล้ว

2 สินค้ารายการอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน