You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

เส้นหมี่โคราชข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ พร้อมซอสผัดหมี่สำเร็จรูป

เส้นหมี่โคราชข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ พร้อมซอสผัดหมี่สำเร็จรูป จำนวน 1 ห่อ สูตรต้นตำรับโคราช เหนียว นุ่ม กลมกล่อม พร้อมปรุง ไม่ต้องแช่เส้น น้ำหนัก 220 กรัม/ห่อ
SKU: 8859024898856
40 Baht
- +

 ผัดหมี่โคราชเป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้านของเมืองย่าโม ที่หาทานได้ง่ายทั่วไป เพราะในสมัยก่อนเมืองโคราชมีการปลูกข้าวมาก จึงนำข้าวมาแปรรูปทำเป็นเส้นหมี่ จากการนำเส้นหมี่ไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้ทานในมื้อต่อๆ ไป นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หมี่เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของคนโคราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญต่างๆ ก็มักจะ "คั่วหมี่"  หรือ "ผัดหมี่"

          สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปักซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัว โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ผลิตน้ำผัดหมี่สำเร็จรูปพร้อมปรุง

 

ผลิตโดย สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 

 ผัดหมี่โคราชเป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้านของเมืองย่าโม ที่หาทานได้ง่ายทั่วไป เพราะในสมัยก่อนเมืองโคราชมีการปลูกข้าวมาก จึงนำข้าวมาแปรรูปทำเป็นเส้นหมี่ จากการนำเส้นหมี่ไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้ทานในมื้อต่อๆ ไป นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หมี่เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของคนโคราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญต่างๆ ก็มักจะ "คั่วหมี่"  หรือ "ผัดหมี่"

          สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปักซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัว โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ผลิตน้ำผัดหมี่สำเร็จรูปพร้อมปรุง

 

ผลิตโดย สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent